MUDr. Igor MICHALEC, Ph. D.
GynPorCentrum s.r.o., Nám. Minoritů 7, 794 01 Krnov
IČ: 255 28 041, email: info@gynporcentrum.cz

online-objednání

Objednávka

V naší ordinaci se můžete objednat pomocí tohoto objednávkového formuláře.... Jiný přístup,            
jiný prostor ...

MUDr. Igor Michalec, Ph.D.

vedoucí lékař centra
kontakt: michalec@gynporcentrum.cz

odborné vzdělání:
absolvent Lékařské fakulty University Palackého  v Olomouci
atestace v oboru Gynekologie a porodnictví I.  a  II. stupně
nástavbová atestace v oboru Perinatologie a  feto – maternální medicína

vědecká a pedagogická činnost:
absolvent postgraduálního doktorského studijního programu  Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci  v oboru gynekologie a porodnictví na téma: Poruchy statiky pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem

odborný asistent Lékařské fakulty Ostravské University
autor řady přednášek jak doma tak v zahraničí, autor odborných článků  jak v naší tak zahraniční odborné literatuře převážně v oboru perinatologie

člen České gynekologicko – porodnické společnosti
člen General Medical Council a konzultant v oboru gynekologie a porodnictví ve Velké Británii

klinická praxe:
lékařská praxe na Gynekologicko – porodnickém oddělení SZZ Krnov, SN Opava a FN Ostrava
klinický úvazek na Porodnicko – gynekologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava

ambulantní činnost:
soukromá gynekologická ambulance již od roku 2007


Dokumenty ke stažení

Životopis (pdf)

Všechna práva vyhrazena 2016 / Design Martina Bradová / Programování Profipage

Top