MUDr. Igor MICHALEC, Ph. D.
GynPorCentrum s.r.o., Nám. Minoritů 7, 794 01 Krnov
IČ: 255 28 041, email: info@gynporcentrum.cz

online-objednání

Objednávka

V naší ordinaci se můžete objednat pomocí tohoto objednávkového formuláře.... Jiný přístup,            
jiný prostor ...

Expertní kolposkopie

Kolposkopickou expertízu provádějí gynekologové specialisté s funkční licencí expertní kolposkopie.

Kolposkopická expertíza je nebolestivé vyšetření děložního čípku optickým vyšetřovacím přístrojem s aplikací speciálních vyšetřovacích roztoků s použitím světelných filtrů se stanovením klinické diagnózy většinou spojené s cílenými odběry tkáňových vzorků. Celé toto vyšetření trvá 10 minut, není bolestivé a je dobře snášeno.

Expertní kolposkopie je důležitým článkem v diagnosticko- terapeutickém algoritmu přednádorových stavů.  Po aplikaci 5% kyseliny octové a Lugolova roztoku rozlišujeme normální a abnormální nálezy s jejich dalším členěním na přednádorvé stavy nízkého stupně, vysokého stupně a změny nadorové. Při tomto vyšetření se hodnotí lokalizace a velikost léze, charakter, intenzita a délka přetrvávání aceto pozitivity, které jsou výrazem závažnosti léze. Dalším hodnotícím kritériem je cévní vzorec, který může být fyziologický nebo patologický s nálezem zvláštních abnormálních vzorců, jejichž míra nepravidelnosti odlišuje jednotlivé stupně přednádorových stavů.

Konečná diagnóza je stanovena na základě syntézy kolposkopického vyšetření, CYTOLOGIE, CÍLENÉ BIOPSIE a HPV DNA testu a v doporučení jsou zohledněny kromě závažnosti přednádorového stavu také přítomnost buněčných markerů a další okolnosti jako věk ženy, její koncepční plány.


Všechna práva vyhrazena 2016 / Design Martina Bradová / Programování Profipage

Top