MUDr. Igor MICHALEC, Ph. D.
GynPorCentrum s.r.o., Nám. Minoritů 7, 794 01 Krnov
IČ: 255 28 041, email: info@gynporcentrum.cz

online-objednání

Objednávka

V naší ordinaci se můžete objednat pomocí tohoto objednávkového formuláře.... Jiný přístup,            
jiný prostor ...

Těhotenská poradna

6. až 10. týden                                                                                          

o   Diagnostika + datace stáří těhotenství

Kontrola a datace těhotenství pomocí ultrazvukového vyšetření a palpačního prenatálního vyšetření. Tato návštěva má za cíl zjistit, zda se plod zdárně vyvíjí a určit stáří plodu pomocí

 

10+0 až 11+3 týden                                                                                   

o   Komplexní prenatální vyšetření, odběr krve ráno nalačno

Vystavení těhotenské průkazky

Odběr krve za účelem těchto vyšetření: stanovení krevní skupiny AB0 + RhD, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu, sérologické vyšetření HIV, HBsAg, BWR (vyšetření na AIDS, žloutenku typu B, syfilis), glykémie na lačno

Chemická analýza moči

Určení hmotnosti a krevního tlaku těhotné

Sběr anamnestických údajů a určení míry rizika

 

Vyšetření na žádost klientky: 

o     Vyšetření krve na toxoplazmózu.

o     Kombinovaný screening vrozených vývojových vad se skládá z biochemického screeningu z krve a z ultrazvukového screeningu, který se provádí s odstupem dvou týdnů od biochemického screeningu. Biochemický screening zahrnuje vyšetření markerů PAAP-A, free beta HCG. Při ultrazvukovém screeningu se hodnotí velikost plodu, morfologie plodu, přítomnost nosních kůstek a síla šíjového projasnění. 

 

11+3 až 13+6 týden    

o   Těhotenská poradna

o   Ultrazvukové vyšetření

Pomocí ultrazvukového vyšetření se zjišťuje počet plodů (to je již většinou známo z předchozího vyšetření), vitalita, tj. přítomnost akce srdeční a biometrie, tj. měření délky plodu v mm. 

 

16+1 až 17+6 týden                                                                                    

o   Těhotenská poradna

o   Ultrazvukové vyšetření

 

20+0 až 22+0 týden                                                                                     

o   Těhotenská poradna s UZ (30 min)

o   Vystavení žádanky na orální glukózový toleranční test OGTT. 

 

24+0 až 28+0 týden 

Provedení orálního glukózového tolerančního testu OGTT v laboratoři.

 

27+1 až 28+0 týden                                                                                   

o   Těhotenská poradna, odběr krve

 

27+1 až 32+0 týden

o   Odběr krve: Stanovení hladiny hemoglobinu, hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů

      -  U RhD negativních žen 27+1 až 28+0, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek

      -  U RhD negativních žen 27+1 až 28+0, profylaxe RhD aloimunizace pomocí aplikace anti-D imunoglobulinu

 

30+0 až 32+0 týden                                                                                 

o   Těhotenská poradna

o    Ultrazvukové vyšetření zaměřené na biometrii plodu, tj. zjištění, zda plod roste jak má.

 

32+0 až 34+0 týden

o    Peněžitá pomoc v mateřství ( nástup 6 až 8 týdnů před plánovaným porodem )

 

35+0 týden                                                                                               

o   Těhotenská poradna

    

35+0 až 38+0 týden

o    Detekce streptokoků skupiny B v pochvě a v konečníku

o    Odběr krve (krevní obraz: stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu), v případě zjištění anemie v I. trimestru (hodnota hemoglobinu pod 110). 

 

38, 39. a 40. týden

o    Těhotenská poradna

o    Od 37+1, kardiotokografický non-stress test, tvz. CTG (monitoring srdeční akce plodu a děložní činnosti)

 


Všechna práva vyhrazena 2016 / Design Martina Bradová / Programování Profipage

Top