MUDr. Igor MICHALEC, Ph. D.
GynPorCentrum s.r.o., Nám. Minoritů 7, 794 01 Krnov
IČ: 255 28 041, email: info@gynporcentrum.cz

online-objednání

Objednávka

V naší ordinaci se můžete objednat pomocí tohoto objednávkového formuláře.... Jiný přístup,            
jiný prostor ...

Ultrazvukový screening prvního trimestru

Screening Downovy choroby a jiných chromozomálních vad

Smysl vyšetření

 1. Přesné stanovení délky trvání těhotenství. To je zvláště důležité pro ženy, které neznají datum své poslední menstruace, mají nepravidelný menstruační cyklus, které v době početí kojily nebo byly krátce po ukončení užívání hormonální antikoncepce. Měřením velikosti plodu jsme schopni vypočítat předpokládané datum porodu.

 2. Posouzení rizika Downova syndromu a jiných genetických vad. Každé ženě bude stanoveno její individuální riziko pro dané těhotenství. Vypočítává se z těchto základních údajů: věk matky, výška hladiny dvou hormonů v krvi matky, ultrazvukové měření šíjového projasnění (NT – nuchální translucence) a nosní kůstky plodu. Další zpřesňující kritéria jsou: krevní průtok srdcem plodu a venózním duktem a celkové posouzení jednotlivých částí plodu dle zobrazovacích možností ultrazvuku v daném týdnu. Rodiče budou informováni o významu těchto rizik a možnostech dalšího testování.

 3. Diagnostika vícečetného těhotenství. Přibližně 2% přirozeně počatých gravidit a 10% těhotenství po asistované reprodukci je vícečetných. Ultrazvukovým vyšetřením lze určit, zda se oba plody vyvíjejí normálně a zda mají společnou placentu. Toto zjištění je zásadní pro další správné sledování vícečetného těhotenství.

 4. Diagnostika některých významných vrozených vad plodu. V tomto období mohou být již mnohé vážné vrozené vady viditelné, nicméně podrobné ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu těhotenství je přesto nezbytné.

 

Výsledek

Výsledkem testu je vaše individuální riziko pro Downův syndrom a jiné genetické vady, které závisí na:

 • věku matky,

 • šířce šíjového projasnění (NT – nuchální translucence) plodu,

 • přítomnosti či nepřítomnosti nosní kůstky plodu,

 • srdeční frekvenci plodu,

 • průtoku krve přes trojcípou chlopeň srdce plodu,

 • krevním průtoku v ductus venosus plodu,

 • přítomnosti či nepřítomnosti vrozených vývojových abnormalit,

 • hladině hormonů (volného -hCG a PAPP-A) v krvi matky.

Na základě všech výše uvedených vyšetření budete informováni o dohadovaném riziku Downova syndromu a jiných chromozomálních abnormalit. Poté se můžete na základě našich doporučení rozhodnout, zda si přejete provedení invazivního diagnostického vyšetření či nikoliv.

Je-li pravděpodobnost postižení plodu:

 • nízká – invazivní vyšetření nedoporučujeme,

 • střední – doporučujeme ultrazvukové zhodnocení nosní kůstky, funkce trojcípé chlopně a průtoku krve v ductus venosus. V případě jejich normálních hodnot invazivní vyšetření nedoporučujeme,

 • vysoká – invazivní vyšetření doporučujeme vždy.

I když je naprostá většina narozených dětí zdravá, nese každá žena, bez ohledu na její věk, určité malé riziko narození dítěte s tělesným nebo mentálním postižením. V některých případech je postižení způsobeno genetickou anomálií, jako je například Downův syndrom.

Způsobem, jak genetickou vadu potvrdit, je provedení invazivního vyšetření. Jedná se buďto o  odběr plodové vody nebo odběr choriových klků (aminocentéza nebo CVS). Obě vyšetření jsou prováděna pomocí jehly zavedené do dělohy. Tyto testy s sebou nesou riziko potratu okolo 1%. Invazivní vyšetření se obvykle provádí v případě zjištění vysokého rizika pro Downův syndrom.


Dokumenty ke stažení

Certifikát (pdf)

Všechna práva vyhrazena 2016 / Design Martina Bradová / Programování Profipage

Top